Novas imagens dos live-actions de Rurouni Kenshin

Reveladas caracterizações de alguns personagens dos próximos live-action de Rurouni Kenshin.

A equipe dos próximos live-actions de Rurouni Kenshin revelou imagens de Yusuke Iseya como Aoshi Shinomori, Min Tanaka como Nenji Kashiwazaki (Okina) e Ryunosuke Kamiki como Sojiro Seta.

Confiram as imagens:

Yusuke Iseya como Aoshi

aoshi NAU 208x300 Novas imagens dos live actions de Rurouni Kenshin

Min Tanaka como Okina

okina NAU 224x300 Novas imagens dos live actions de Rurouni Kenshin

Ryunosuke Kamiko como Sojiro

sojiro NAU 226x300 Novas imagens dos live actions de Rurouni Kenshin